دروس علوم-ریاضی-فارسی

در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد.

مقاطع دوم تا ششم

در واخدهای مختلف آموزشی

مقاطع هفتم-هشتم-نهم

در واحدهای مختلف آموزشی

مقاطع دوم تا ششم

در واخدهای مختلف آموزشی

دانش آموزان پژوهش محور
ما دوره های پژوهشی خاص برای شما در نظر گرفته ایم
بیشتر بدانید
تمام رشته های علوم و مهندسی
مرکز تحقیقات و فناوری های نوین دکتر محمدشفیعی
علوم پزشکی-
رباتیک و مکاترونیک-
برق و الکترونیک-
مکانیک و هوافضا-
شیمی و آزمایشگاه-
زیست شناسی جانوری و گیاهی-

دعوت به همکاری و استخدام

اگر هنوز سوال یا ابهامی دارید حتماً با ما تماس بگیرید

03136282910

03136282911

03136641255