----- می خواهم ثبت نام کنم -----

مدت همه کلاس ها از 15 تیرماه 1397 تا 26 اردیبهشت 1398 می باشد و دروس ریاضی-علوم-فارسی برای همه کلاس ها تدریس خواهد شد.

آزمون هم برای شما دانش آموزان برنامه ریزی شده است

برنامه آموزشگاه توحید

(آدرس: توحید میانی-جنب بانک پارسیان-کوچه 14 )

(تلفن:    11-03136282910 )

برنامه آموزشگاه اندیشمندان

(آدرس: میدان شهدا- خیابان ابن سینا- آموزشگاه اندیشمندان)

(تلفن:   03134459156 )

برنامه آموزشگاه خانه اصفهان

(آدرس: فلکه ملک شهر- خیابان گلخانه- چهارراه بعثت)

(تلفن:   03134417751 و 03134446264 )

می خواهم ثبت نام کنم

-فرآیند ثبت نام مدرسه تابستان-

-فرآیند ثبت نام مدرسه تابستان-

دوره ها را به سادگی انتخاب کنید

بعد

0$

باتشکر ثبت نام شما انجام شد لطفا اقدام به پرداخت نمایید.

انتخاب و ثبت نام درس

شما واحد توحید را انتخاب کرده اید و برنامه کلاسی این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین دوازده آزمون برای مقطع دوم قرار داده شده است.شما واحد توحید را انتخاب کرده اید و برنامه کلاس های این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین هفده آزمون برای مقطع سوم قرار داده شده است
شما واحد توحید را انتخاب کرده اید و برنامه کلاس های این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین هفده آزمون برای مقطع چهارم قرار داده شده است


شما واحد توحید را انتخاب کرده اید و برنامه کلاس های این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین هفده آزمون برای مقطع پنجم قرار داده شده استشما واحد توحید را انتخاب کرده اید و برنامه کلاس های این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین هفده آزمون برای مقطع ششم قرار داده شده است


یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

مشخصات

(تلفن منزل)

(شماره پدر یا مادر)

یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

انتخاب محل کلاس

واحد توحید

توحید میانی-جنب بانک پارسیان-کوچه 14


واحد خانه اصفهان

فلکه ملک شهر-خیابان گلخانه-چهارراه بعثت-03134417751


واحد میدان شهدا

میدان شهدا-خیابان ابن سینا-آموزشگاه اندیشمندان-03134459156

یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

انتخاب و ثبت نام درس

شما واحد شهدا را انتخاب کرده اید و برنامه کلاسی این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین هفده آزمون برای مقطع چهارم قرار داده شده است
شما واحد شهدا را انتخاب کرده اید و برنامه کلاس های این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین هفده آزمون برای مقطع پنجم قرار داده شده است
شما واحد شهدا را انتخاب کرده اید و برنامه کلاس های این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین هفده آزمون برای مقطع ششم قرار داده شده است
یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

انتخاب و ثبت نام درس

شما واحد خانه اصفهان را انتخاب کرده اید و برنامه کلاسی این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی دراین برنامه کلاسی تدریس خواهد شد.

همچنین هفده آزمون برای مقطع چهارم قرار داده شده است 
شما واحد خانه اصفهان را انتخاب کرده اید و برنامه کلاس های این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین هفده آزمون برای مقطع پنجم قرار داده شده است.
شما واحد خانه اصفهان را انتخاب کرده اید و برنامه کلاس های این واحد به صورت زیر است

دروس علوم-ریاضی-فارسی در برنامه کلاسی تدریس خواهد شد،

همچنین هفده آزمون برای مقطع ششم قرار داده شده است
یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

نحوه پرداختدر صورتی تمایل دارید از تسهیلات پرداختی به صورت اقساط استفاده نمایید می توانید 30 درصد مبلغ را نقد پرداخت نمایید و مابقی را در طی 8 قسط (از مرداد تا اسفند) پرداخت کنید.

(چک ها در تاریخ 5 ام هر ماه باشد)

در صفحه بعد کد 123 را وارد و اعمال کنید تا پرداخت به صورت اقساط برای شما فعال شود.


یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

دوره های پژوهشی

آیا به کلاس های پژوهشی علاقه دارید؟
میتوانید رشته های مورد علاقه خودتان را انتخاب کنید 
مرکز تحقیقات شما را استعدادیابی کرده و در کلاس شرکت می کنید
-هزینه دو کلاس پژوهشی در هفته در طول تابستان به قیمت 175 هزار تومان است
کلاس ها در گروه های  یکشنبه - سه شنبه  و  دوشنبه - چهارشنبه به انتخاب شما بر قرار خواهد شد.
مکان کلاس ها واقع در مدارس دکتر محمدشفیعی است.


یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

هزینه نهایی

هزینه نهایی برابر:

برنامه انتخابی شما

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیفک
مجموع:

ثبت نام مرا انجام بده!