دبیرستان دکتر محمدشفیعی (دوره اول و دوم)

خیابان هزار جریب – انتهای بلوار کارگر – مجموعه پرواز

تلفن تماس:   36702081-031

دبستان دکتر محمدشفیعی (دوره دوم)

خیابان چهارباغ بالا – کوچه شماره 33 – بعد از بیمه ایران

تلفن تماس:  36641255-031         36632770-031

دبستان دکتر محمدشفیعی (دوره اول)

خیابان چهارباغ بالا – کوچه شماره 33 (زمزم) – پلاک 10

تلفن تماس:  36641258-031   36632769-031

دفتر مرکزی: خیابان توحید – نبش کوچه 14 – 03136282910

مرکز تحقیقات و فنآوری

خیابان آزادگان – نرسیده به فلکه فرودگاه سابق – روبروی رستوران سبز

تلفن تماس: 09902475829