بسمه تعالی

خدمت خانواده های عزیز وگرامی سلام عرض می کنم

امیدواریم بتوانیم خدمت رسانی ویژه ایی را که به مدت بیش از بیست سال است در حال انجام است ادامه یابد و بتوانیم هر چه بیشتر درهدایت تحصیلی فرزند شما شریک باشیم. در هر زمان که احساس کردید قادرم به شما راهنمایی نمایم درخدمت هستم .

محمدرضا محمدشفیعی