لطفا مشخصات دانش آموز را وارد کنید سپس نام دوره شرکت کرده را وارد کتید و مبلغ آن را واریز نمایید با تشکر
(از طریق پرداخت آنلاین و رمز دوم کارت)