----- می خواهم ثبت نام کنم -----

مدت همه کلاس ها از 23 تیر تا 25 اردیبهشت 1397 می باشد و

آزمون هم برای شما دانش آموزان برنامه ریزی شده است

برنامه آموزشگاه توحید

(آدرس: توحید میانی-چهارراه شریعتی -آموزشگاه دکتر محمدشفیعی )

(تلفن:    03136282905 )

برنامه آموزشگاه اندیشمندان

(آدرس: میدان شهدا- خیابان ابن سینا- آموزشگاه اندیشمندان)

(تلفن:   03134459156 )

برنامه آموزشگاه خانه اصفهان

(آدرس: فلکه ملک شهر- خیابان گلخانه- چهارراه بعثت)

(تلفن:   03134417751 و 03134446264 )

برنامه آموزشگاه عسگریه

(آدرس: خیابان عسگریه)

(تلفن:   03132293142  )

می خواهم ثبت نام کنم

-فرآیند ثبت نام مدرسه تابستان-

-فرآیند ثبت نام مدرسه تابستان-

دوره ها را به سادگی انتخاب کنید

بعد

0$

باتشکر ثبت نام شما انجام شد لطفا اقدام به پرداخت نمایید.

مشخصات

(تلفن منزل)

(شماره پدر یا مادر)

یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

انتخاب محل کلاس

واحد توحید

توحید میانی-جنب بانک پارسیان-کوچه 14-03136282905


واحد خانه اصفهان

فلکه ملک شهر-خیابان گلخانه-چهارراه بعثت-03134417751


واحد میدان شهدا

میدان شهدا-خیابان ابن سینا-آموزشگاه اندیشمندان-03134459156


واحد عسگریه

چهار راه عسگریه-03132293142

یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

انتخاب و ثبت نام درس

شما واحد توحید را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای دوازدهم ریاضی به صورت زیر است 

شما واحد توحید را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای دوازدهم تجربی به صورت زیر است 
شما واحد توحید را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای مقطع یازدهم به صورت زیر است 
شما واحد توحید را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای مقطع دهم به صورت زیر است 
یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

انتخاب و ثبت نام درس

شما واحد اندیشمندان (میدان شهدا) را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای دوازدهم ریاضی به صورت زیر است شما واحد اندیشمندان (میدان شهدا) را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای دوازدهم تجربی به صورت زیر است شما واحد اندیشمندان (میدان شهدا) را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای مقطع یازدهم به صورت زیر است 
شما واحد اندیشمندان (میدان شهدا) را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای مقطع دهم به صورت زیر است یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

انتخاب و ثبت نام درس

شما واحد خانه اصفهان را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای دوازدهم ریاضی به صورت زیر است 

شما واحد خانه اصفهان را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای دوازدهم تجربی به صورت زیر است 
شما واحد خانه اصفهان را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای مقطع یازدهم به صورت زیر است 
شما واحد خانه اصفهان را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای مقطع دهم به صورت زیر است یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

انتخاب و ثبت نام درس

شما واحد عسگریه را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای دوازدهم ریاضی به صورت زیر است 

شما واحد عسگریه را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای دوازدهم تجربی به صورت زیر است 
شما واحد عسگریه را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای مقطع یازدهم به صورت زیر است 
شما واحد عسگریه را انتخاب کرده اید و

برنامه کلاسی این واحد برای مقطع دهم به صورت زیر است یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

نحوه پرداختدر صورتی تمایل دارید از تسهیلات پرداختی به صورت اقساط استفاده نمایید می توانید 30 درصد مبلغ را نقد پرداخت نمایید و مابقی را در طی  8 قسط (از مرداد تا اسفند) پرداخت کنید.

(چک ها در تاریخ 5 ام هر ماه باشد)

در صفحه بعد کد 123 را وارد و اعمال کنید تا پرداخت به صورت اقساط برای شما فعال شود.

چک ها را در مراجعه حضوری به آموزشگاه مربوط تحویل دهید.


یک گزینه را باید انتخاب کنید

بعدی

هزینه نهایی

هزینه نهایی برابر:

برنامه انتخابی شما

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیفک
مجموع:

ثبت نام مرا انجام بده!